Kazuhito Fujiki
作曲家、音楽制作をしたり、していただいたり。
音楽とその周辺にいます。

友達

 • mrjun_
 • Yasuhiko Konishi
 • hanamaru Fujii
 • Kenichi Goseki
 • Kuniomi Taira
 • Jeffrey Francesco
 • chaaaarko
 • Atsushi Yabe
 • emoyan
 • COUNTERPARTS
 • minimals_jp
 • mixberrybird
 • holy
 • yasutaneoka
 • kaz_38
 • Masuo Yonemori
 • borcaro
 • Eriko Morita
 • jene_mogamogane
 • Kentaro Kaiho
 • totalmusic_321
 • Ryuta Suzuki
 • Ken Watanabe
 • Tsugihiro Yasushi
 • Kanae